شماره تماس : 88346744 021 

لینک های کاربردی :
رشد تولید سنگ آهن هند در نوامبر

رشد تولید سنگ آهن هند در نوامبر

ایالت اودیشا هند که بزرگترین تولید کننده سنگ آهن این کشور است در نوامبر سال جاری رشد 12 درصدی در تولید سنگ آهن نسبت به ماه قبل داشت که به 9.11 میلیون تن رسید.
در مقایسه با نوامبر 2016 نیز تولید سنگ آهن این منطقه 5 درصد بالا رفت. نوامبر سال گذشته میزان تولید 8.7 میلیون تن بوده است. قابل ذکر است تولید سنگ آهن بزرگترین شرکت معدنی خصوصی هند، شرکت رونگاتا نیز در نوامبر 34 درصد رشد داشته 2.77 میلیون تن ثبت شد. تاتا  استیل نیز دومین تولید کننده بزرگ نوامبر بود که 1.03 میلیون تن تولید داشت.

 

منبع: ایفنا

کلیک: 72 بار -
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید