شماره تماس : 88346744 021 

لینک های کاربردی :
طرح پرداخت درآمد پايه همگاني در 2 ايالت هند

طرح پرداخت درآمد پايه همگاني در 2 ايالت هند

هند در نظر دارد براي تقويت قدرت اقتصادي شهروندان در قالب يک طرح آزمايشي ، ظرف دو سال آينده در يک يا 2 ايالت خود طرح درآمد پايه همگاني را به صورت آزمايشي اجرا کند.
يک مشاور ارشد اقتصادي اين کشور با اعلام اين خبر افزود: قرار است به هر فرد هندي چه بزرگسال و چه کودک، صرفنظر از ثروت او، مبلغي پرداخت شود.
وي گفت: اجراي اين طرح با هدف حصول اطمينان از اين موضوع که شهروندان به اندازه کافي براي خريد مايحتاج اساسي خود پول داشته باشند، انجام خواهد شد.
به گفته طرفداران اين ايده، اجراي اين طرح از مديريت برنامه هاي فعلي ضد فقر، راحت تر است. از طرفي هم مخالفين اين طرح مي گويند که پرداخت پول رايگان به افراد مي تواند منجر به هزينه آن در خريد اقلام ممنوع از جمله مشروبات الکلي و يا شرکت در بازي هاي لاتاري شود.
طراحان اين برنامه مي گويند که از تجربه هاي موفق کشورهاي ديگر براي پيشنهاد آن کمک گرفته اند.
پيش از اين چنين طرحي در يک روستاي کوچک در کنيا اجرا شده و در طول 12 سال آزمايشي، هر روستايي 22 دلار در ماه دريافت کرده که اکثر آن صرف هزنيه مايحتاج ضروري و مهم شده است.
در بريتانيا هم تقريبا نيمي از جمعيت آن موافق پرداخت کمک هزينه ( يارانه) ماهيانه به همه شهروندان هستند.
بر اساس تحقيقي که سال گذشته در هند انجام گرفت مشخص شده است که يک درصد از جمعيت هند که بسيار توانگر هستند ، به لحاظ اقتصادي صاحب 73 درصد از ثروت اين کشور مي باشند.

 

منبع: ایرنا

کلیک: 110 بار -
رای شما

دیدگاه خود را ارسال نمایید