هدف شورای بازرگانی ایران و هند به عنوان موسسه ای غیر تجاری و غیر انتفاعی توسعه روابط بازرگانی، تجاری، اقتصادی و صنعتی میان ایران و هند است. شورای بازرگانی ایران و هند با ارائه خدمات گسترده و متفاوت و ارائه اطلاعات برای شرکتها و اشخاص حقیقی فرصت گسترش روابط میان دو کشور را برقرار نموده است.
به منظور دستیابی به اهداف،شورای بازرگانی ایران و هند اقدامات زیر را به عمل خواهد آورد:


-    جمع آوری و مطالعه اطلاعات آماری سودمند مربوط به تجارت، صنایع، گمرک و غیره
-    جمع آوری اطلاعات شرکتهای نمایشگاهی  هند برای کسب اطلاع از جدیدترین فن آوری ها و محصولات
-    جمع آوری و معرفی عاملین اقتصادی دو کشور و محصولات و یا خدمات قابل ارائه یا مورد نیاز آنان
-    ارتباط مداوم با سازمانهای دولتی, خصوصی، گروههای دوستی پارلمانی – انجمن های دوستی ایران وهند و دیگر نهادهای مدنی مرتبط با دو کشور
-    کمک به موسسات، سازمانها واشخاص حقيقي و حقوقي ايراني وهندی علاقه مند به شرکت درنمایشگا ها و فعاليتهاي مشابه
-    کمک به حل اختلاف ناشی از روابط بازرگانی، اقتصادی و صنعتی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و هندی از راه های دوستانه به منظور ایجاد روابط سالم تجاری
-    تسهیلات صدور روادید تجاری
-    مشاوره در زمینه بازرگانی بین شرکت های ایرانی و هندی
-    معرفی شرکت های هندی به تجار ایرانی و بالعکس
-     برگزاري سمينارها و كنفرانس ها جهت بررسي مسائل اقتصادي و بازرگاني دو كشور
-    انجام مطالعات به منظور فراهم آوردن زمينه هاي لازم براي سرمايه گذاريهاي صنعتي، بازرگاني، معدني و كشاورزي در دو كشور
-    اعزام هیات های تجاری و اقتصادی بین دو کشورتلاش جهت توسعه روابط و پیگیری نقطه نظرهای مفید که توسط تجار و صاحبان صنایع در زمینه روابط با هند ارائه می شود.