شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت اول) اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند
جزئیات تشکیل کمیته مشترک کشاورزی ایران و هند
شکاف تجاری هند نزولی شد
هند یکی ازبزرگترین اقتصادهای جهان در سال ۲۰۲۴
اختتامیه هفتمین دوره از جشنواره اندیشمندان و دانشمندان جوان
امضای تفاهم نامه تجاری بین ایران و هند
اعزام هیات تجاری اتحادیه صادرکنندگان استان زنجان با همکاری اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند
دعوت به مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم) اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند
صفحه1 از21