شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :
پرداخت بدهی هند به ایران از طریق هالک بانک ترکیه
چابهار میزبان نشست کشورهای عضو حاشیه اقیانوس هند آیورا
هند در بندر چابهار ۲۰میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند