شماره تماس : 88346744-021

لینک های کاربردی :

بدینوسیله  از اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند  دعوت می شود تا در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این اتاق که در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  27 / 01 / 1403   در محل سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت ( شهید موسوی) – پلاک 175 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. (  آگهی چاپ شده در صفحه دوازدهم روزنامه اطلاعات شماره 28628 به تاریخ 1402/12/21) 

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 • استماع و بررسی گزارش هیات مدیره در سال 1401 و تصویب آن
 • استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونی و تصویب تراز مالی سال 1401
 • بررسی و تصویب بودجه سال 1403
 • تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار­
 • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل

آگهی_روزنامه_1403.png

بدینوسیله  از اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند  دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده (نوبت دوم)  این اتاق که در ساعت 14 روز دوشنبه مورخ  16/08/1401 در محل سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت ( شهید موسوی) – پلاک 175 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند. ( آگهی چاپ شده در صفحه سوم روزنامه اطلاعات شماره 28227 به تاریخ 1401/07/20 ) 

دستور جلسه:

 • استماع و بررسی گزارش هیات مدیره در سال 1400 و تصویب آن
 • استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونی و تصویب تراز مالی سال 1400
 • بررسی و تصویب بودجه سال 1401
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار­
 • تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء
 • انتخاب حسابرس از میان جامعه حسابداران رسمی
 • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع فوق الذکر می باشد.

آگهی_مجمع_نوبت_دوم.png

بدینوسیله  از اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند  دعوت می شود تا در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده این اتاق که در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ  1401/06/23 در محل سالن طبقه هشتم اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت ( شهید موسوی) – پلاک 175 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده:

 • استماع و بررسی گزارش هیات مدیره در سال 1400 و تصویب آن
 • استماع گزارش خزانه دار و بازرس قانونی و تصویب تراز مالی سال 1400
 • بررسی و تصویب بودجه سال 1401
 • انتخاب بازرس اصلی و علی البدل
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار­
 • تعیین ورودیه و حق عضویت سالیانه اعضاء
 • انتخاب حسابرس از میان جامعه حسابداران رسمی
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع فوق الذکر می باشد.

 

آگهی_مجمع_اتاق_ایران_و_هند_1401.png

 

مجمع عمومی عادی سالیانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند در نوبت اول با مشارکت حداکثری اعضای اتاق  و با حضور هیات رئیسه و نمایندگان امور بین الملل و امور حقوقی اتاق ایران ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 به صورت آنلاین برگزار گردید.

عضو محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند


با سلام 


بدینوسیله به استحضار می رساند جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق  در ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 1400/02/28 به صورت آنلاین از طریق لینک زیر برگزار میگردد.

لینک : https://web.anymeet.ir/LoginToMeeting?meet=IICC

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه:

   - استماع و بررسی گزارش هیات مدیره

   - گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1398 و 1399

   - گزارش بازرس قانونی      

   - انتخاب اعضای اصلی و عدل البدل هیات مدیره

   -انتخاب بازرس اصلی و عدل البدل  

   - تعیین روزنامه کثیر الانتشار       

    - تعیین ورودیه و حق عضویت سالانه اعضاء

   - هر نوع موضوع دیگری که در حیطه مجمع عمومی عادی باشد.


 شرایط حضور در جلسه :

 • داشتن کارت عضویت معتبر اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند به همراه کارت بازرگانی معتبر یا عضویت معتبر در یکی از اتاقهای ایران یا اتاق تعاون
 • صرفا آن دسته از اعضا که حداقل سه ماه از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد از حق رای برخوردار می باشند.
 • حضور در مجمع عمومی اتاق مشترک اصالتا و یا صرفا با وکالت نامه رسمی مجاز می باشد. عضو اصیل یا وکیل او موظف است حداکثر یک هفته قبل از ساعت برگزاری مجمع نسبت به ارسال مشخصات شرکت کننده و شماره همراه وی به دبیرخانه اتاق مشترک اقدام نماید.
 • در خصوص اعضای حقوقی اتاق مشترک، مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره ( صاحبان امضاء مجاز) میتوانند با ارائه و تسلیم معرفینامه نسبت به معرفی نماینده برای حضور در مجمع اقدام نمایند. لازم به ذکر است معرفی نامه مورد نظر حاوی مشخصات و شماره همراه نماینده مورد نظر می باسیت حداکثر یه هفته قبل از تاریخ برگزاری مجمع در اختیار دبیرخانه قرار گیرد.
 • کلیه اعضای شرکت کننده می بایست کپی کارت ملی خود را به دبیرخانه اتاق ارسال نمایند.

  شرایط نامزد شدن در انتخابات هیات مدیره:
 •     داشتن کارت بازرگانی معتبر یا عضویت معتبر در یکی از اتاق های بازرگانی ایران یا اتاق تعاون
 •  داشتن کارت عضویت معتبر در اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند
 •   اعضایی که حداقل یکسال تمام (با توجه به تاریخ فیش واریز حق عضویت) از عضویتشان در اتاق سپری شده باشد.
 • داوطلب عضویت در هیات مدیره موظف است درخواست کتبی خود همراه با مدارک مورد نیاز از جمله رزومه و پتانسیل های شخصی و شرکتی، هدفشان از داوطلب شدن را به همراه یک قطعه عکس و کپی کارت ملی به دبیرخانه اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند تا تاریخ20/ 02/ 1400 تسلیم نمایند.

       از اعضای محترم اتاق خواهشمند است حضور خود را حتما با دبیرخانه اتاق به شماره 88346744 و یا شماره واتساپ 09126501081 هماهنگ نمایند.

                                                                                                                                  با تشکر
                                                                                                                       ابراهیم جمیلی رئیس اتاق

 

بدینوسیله  از اعضای محترم اتاق مشترک ایران و هند  دعوت می شود تا در جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این اتاق که به ترتیب در ساعت 14 و 15 روز دوشنبه 1398/04/31 در محل سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت ( شهید موسوی) – پلاک 175 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

 • استماع و بررسی گزارش هیات مدیره
 • استماع گزارش بازرس و حسابرس رسمی
 • گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1397
 • انتخاب بازرس و حسابرس رسمی
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار­
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
 • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-تغییر و اصلاح اساسنامه

آگهی چاپ شده در صفحه 10روزنامه اطلاعات مورخ 1398/04/04

اساسنامه مصوب شورایعالی نظارت مورخ ۱۳۹۷/۱۱/۲۷ را می توانید در پیوست دانلود کنید.

بدینوسیله  از اعضای محترم اتاق مشترک ایران و هند  دعوت می شود تا در جلسه نوبت اول مجمع عمومی عادی سالیانه و مجمع عمومی فوق العاده این اتاق که به ترتیب در ساعت 14 و 15 روز سه شنبه 28/03/1398 در محل سالن طبقه اول ساختمان جدید اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران واقع در تهران – خیابان طالقانی- نبش خیابان فرصت ( شهید موسوی) – پلاک 175 برگزار می گردد، حضور بهم رسانند.

دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه :

 • استماع و بررسی گزارش هیات مدیره
 • استماع گزارش بازرس و حسابرس رسمی
 • گزارش خزانه دار و تصویب تراز مالی سال 1397
 • انتخاب بازرس و حسابرس رسمی
 • تعیین روزنامه کثیر الانتشار­
 • بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است
 • دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده:

1-تغییر و اصلاح اساسنامه

 

آگهی چاپ شده در صفحه 5 روزنامه اطلاعات مورخ 4/03/1398

 

بدینوسیله از کلیه اعضای محترم اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه این اتاق که در تاریخ دوشنبه 25/04/1397 ساعت 15:00، در محل اتاق بازرگانی، صنایع,  معادن و کشاورزی ایران واقع در خیابان طالقانی – پلاک 175- ساختمان شمالی طبقه دوم برگزار می گردد حضور به هم رسانند.


دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه:
1- استماع گزارش هیات مدیره 2-گزارش بازرس قانونی 3-گزارش خزانه دار و تصویب تزار مالی سال 1396 4-انتخاب بازرس اصلی و علی البدل 5- تعیین روزنامه کثیرالانتشار 6- بررسی و اتخاذ تصمیم در موارد دیگری که در صلاحیت مجمع عمومی عادی است.

شرح و نحوه حضور در جلسات و دستور کامل جلسات به وسیله نمابر و پست الکترونیک به اعضاء اعلام می گردد .

 

هیات مدیره اتاق مشترک بازرگانی ایران و هند